GDPR 

 

Mi a GDPR és mit jelen az Ön vállalata számára?

A GDPR szigorú felelősséget és biztonságot indított el nem csak az európai
vállalatok, de az Európában vagy európai ügyfelekkel üzleti tevékenységet folytató vállalatok számára egyaránt. A rendelet célja, hogy összehangolja az adatvédelmet EU-szerte, szigorúbb adatvédelmi jogokat foglaljon törvénybe és egyensúlyt teremtsen az adatvédelem és a biztonság között, valamint egyértelműen kötelezze az adatkezelőket és feldolgozókat a GDPR-nak való megfelelésre.

A rendelet 2018. május 25-én lépett hatályba és jelentős bírságokkal bünteti a szabálysértéseket. Egyes esetekben, a GDPR szabálysértőire kiszabott büntetés elérheti akár a 20 millió eurót vagy az előző pénzügyi év éves világméretű forgalmának 4%-át, amelyik a kettő közül a nagyobb mennyiség. Ha az Ön vállalata az EU területén folytat üzleti tevékenységet, uniós polgárok számára kínál termékeket és szolgáltatásokat, vagy uniós polgárok adatait dolgozza fel, Önre az összes alábbi rendelkezés érvényes, többek között: Szigorúbb adatvédelmi intézkedések a személyes adatok bizalmasságának, integritásának és elérhetőségének védelme érdekében. Az adatkezelők és feldolgozók kötelesek korlátozni a gyűjtési tevékenységet azon adatokra, amelyekhez a magánszemélyek hozzájárulásukat adták. A hozzájárulások beszerzésének magasabb mércéje, amelyet egyértelmű megerősítő cselekedet formájában kell feltüntetni. Új incidens értesítési rendelkezések. „Adatvédelmi incidens” alatt azon „biztonsági incidensek érthetők amelyek a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlenszerű vagy jogszerűtlen közléséből vagy hozzáféréséből adódnak”. Az érintett, a helytelen adatok hozzáféréséhez, kijavításához és törléséhez kapcsolódó joga, ide értve a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot („right to be forgotten”).

Írj nekünk még ma!

Unit 15 Cavendish Centre,
Winall Close, Winchester SO23 0LB BUnit

europe@acrosscontinents.net

Mobile:+44 7388 031376
Telephone:+44 1962 841362